תקנון הקורס

תנאי תשלום

 

 • אמצעי תשלום: סליקה דרך מערכת מאובטחת עם כרטיס אשראי או העברה בנקאית.

 • מקומך בקורס יובטח לאחר הסדרת התשלום ומילוי טופס ההרשמה.

 • התשלום כולל 8 מפגשים של הקורס של עד 24 שעות בסך הכל, ערכת משתתף.ת וחומרים אינטרנטיים שישותפו עם משתתפי הקורס.

 • השתתפות בקורס מבטיחה את הצטרפות בוגרי הקורס לקהילה סגורה של הבוגרים.

 • כנגד תשלום תישלח קבלה למייל המשתתף.ת.

 

תאריכי הקורס

 

 • התאריכים יפורסמו עד שבועיים לפני תחילת הקורס וישלחו למשתתפים.

 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בלו״ז מבחינת התכנים והתאריכים.

 • משתתף.ת שלא יוכל להגיע לאחד מהמפגשים יוכל להגיע למפגש זהה בקורס הבא, בתנאי שייפתח אחד. זכות זו ניתנת לניצול למפגש אחד בלבד ואינו ניתן להעברה לקורסים אחרים ו/או לקורסים עתידיים שאינם הקורס העוקב. במידה ולא ייפתח קורס בסמוך למועד תינתן האפשרות להשלמה מקוונת של החומר הנלמד. 

 

מדיניות ביטולים

 

 • במקרה של ביטול השתתפות בקורס עד 14 ימי עסקים לפני הקורס, יוחזר 90% מעלות הקורס.

 • במקרה של ביטול ההשתתפות בקורס עד 7 ימי עסקים לפני הקורס, יוחזר 50% מעלות הקורס.

 • במקרה של ביטול ההשתתפות בקורס מתחת ל-7 ימי עסקים לפניי הקורס, ללא החזר.

 • במקרה של ביטול הקורס על ידי החברה, יוחזר סכום הקורס במלואו למשתתפים.

 • החברה שומרת לעצמה את הזכות להחליט באופן בלעדי על פתיחת / קיום הקורס. זאת בהתאם למס' מינימום משתתפים לפתיחת הקורס.


תיעוד הקורס

 • ידוע לי כי הפעילות בקורסים תצולם מעת לעת לצרכי פרסום, ואני מאשר/ת בחתימתי קבלת דואר אלקטרוני בנוגע לפעילויות שונות של החברה וכי הבינותי את נהלי הביטול וההרשמה. במידה ואינך מעוניינ.ת, יש להגיש בקשה בכתב.